SWAGG GOD

C.E.O. FRESH

Single


Hey! You heard of the SWAGG god?...

Hey! You heard of the SWAGG god?

U heard of him?

Man that dude fresh

That dude dope

You know I be auh SWAGG God

SWAGG GOD

SWAGG GOD

SWAGG GOD

I GOT SAUCE

YOU KNOW I BE AUH SAUCE GOD

SWAGG God (Louie Gucci)

Turn me up

Louie Louie

Turn me up

Louie Louie

Turn me up

Whoa

You know I be auh SWAGG god

SWAGG GOD

SWAGG GOD

SWAGG GOD

I GOT SAUCE